hoanghannom.com
“Sự lựa chọn” – Ryszard Kapuściński
Ryszard Kapuściński (1932–2007) là nhà báo và tác giả nổi bật bậc nhất của Ba Lan. Ông cũng đã xuất bản hai tập thơ, Ghi chép (1986) và Quy luật tự nhiên (2006). Sự lựa chọn Bước đi đậy nắp lại sự …