hoanghannom.com
“Những người ăn khoai tây” – Leonard Nathan
Leonard Nathan (1924–2007) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư tu từ học tại Đại học California, Berkeley từ năm 1968 cho đến khi nghỉ hưu năm 1991. Những người ăn khoai tây…