hoanghannom.com
“Những giọng nói” – C. P. Cavafy
Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Những giọng nói Những giọng nói tưởng tượng và thân thương của những người đã chết, hoặc của những người mà ch…