hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Cảm ơn vì ngọn lửa” – F. Scott Fitzgerald
Truyện ngắn “Thank You for the Light” được F. Scott Fitzgerald gửi tới tờ The New Yorker năm 1936 nhưng bị từ chối, và sau này được đăng lần đầu trên số 6 tháng 8, 2012 của tạp chí này.…