hoanghannom.com
“Lời cầu nguyện” – Ileana Mălăncioiu
Ileana Mălăncioiu (1940–) là nhà thơ người România. Lời cầu nguyện Vua Oedipus có con gái người, Antigone, cầm tay mình dẫn đi, Vua Lear có Cordelia, cô con gái mà người xua đuổi Khỏi vương quốc vì…