hoanghannom.com
“Từ biệt” – Federico García Lorca
Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha. Từ biệt Nếu tôi chết, Hãy cứ để ban công rộng mở. …