hoanghannom.com
“Con thỏ con cho chúng ta một bài học về sự vĩnh cửu” – Mary Ruefle
Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of Fine Arts. Con thỏ con cho chúng ta một bài…