hoanghannom.com
“Thi sĩ vô danh” – Stanley Moss
Stanley Moss (1925–) là nhà thơ người Mỹ và nhà sáng lập Nhà xuất bản Sheep Meadow. Thi sĩ vô danh tặng Jean Garrigue Đôi khi tôi lại thấy nàng cùng những người tình đi bộ qua Làng, ngọn gió quẩn q…