hoanghannom.com
Kinh tế học có thể học được gì từ các ngành nhân văn?
Nguồn: Gary Saul Morson & Morton Schapiro, “Economics With a Humanities Face,” Project Syndicate, 28/07/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Minh Châu | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trong một cuộc khảo s…