hoanghannom.com
“Mang theo từ ngữ” – Ofelia Zepeda
Ofelia Zepeda (1952–) là nhà thơ người Tohono O’odham và giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Arizona, nơi bà là giám đốc Viện Phát triển Ngôn ngữ Mỹ Bản địa (AILDI). Mang theo từ ngữ Chúng ta đi…