hoanghannom.com
“Khởi đầu” – James Wright
James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Khởi đầu Mặt trăng thả một hai sợi lông vũ xuốn…