hoanghannom.com
“Bài ca” – Alicia Ostriker
Alicia Ostriker (1937–) là nhà thơ người Mỹ. Bà hiện là nhà thơ thường trú tại Đại học Drew và giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học Rutgers, nơi bà dạy học trong gần 40 năm. Bài ca Có ngườ…