hoanghannom.com
“Gửi người đọc” – Denise Levertov
Denise Levertov (1923–1997) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh. Bà được trao giải thơ Lenore Marshall năm 1976, huân chương Robert Frost năm 1990, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1993. Gửi người đọc…