hoanghannom.com
“Nghe tin cụ ăn xin mù đã chết” – Nguyễn Huy Hoàng
Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện khi tôi đứng chờ qua đường và ông ngồi ở góc phố ông kể tôi nghe về một vì sao đã tắt từ những ngày ông còn nhìn được và bắt đầu sáng lên ở một nơi khác mà chỉ ôn…