hoanghannom.com
“Bài thơ không thể viết” – Lawrence Raab
Lawrence Raab (1946–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư về thơ tại Williams College. Bài thơ không thể viết khác bài thơ chưa được viết, hay nhiều bài chưa bao giờ hoàn thành—những con thuyền lạc tron…