hoanghannom.com
Isaiah Berlin: Một thông điệp gửi thế kỷ 21
Isaiah Berlin sinh ra ở Riga, nay là thủ đô của Latvia, năm 1909. Khi ông lên sáu, gia đình ông chuyển tới Nga; ở đó, năm 1917, tại Petrograd, ông đã chứng kiến ​​cả hai cuộc cách mạng—Xã hội Dân c…