hoanghannom.com
“Nằm võng ở trang trại của William Duffy ở Pine Island, Minnesota” – James Wright
James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Nằm võng ở trang trại của William Duffy ở Pine …