hoanghannom.com
“Người chăn lợn” – Eiléan Ní Chuilleanáin
Eiléan Ní Chuilleanáin sinh năm 1942 ở Cork, Ireland. Bà được trao giải thơ Patrick Kavanagh năm 1973 và giải thơ Griffin quốc tế năm 2010, và được Tổng thống Ireland bổ nhiệm làm Giáo sư về Thơ củ…