hoanghannom.com
“Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” – Ben Lerner
Ben Lerner (1979–) là nhà thơ, tiểu thuyết gia, và nhà phê bình người Mỹ. Anh là tác giả của ba tập thơ, trong đó có tập Angle of Yaw đã lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 20…