hoanghannom.com
“Những người chúng ta không bao giờ gặp lại” – Ted Kooser
Ted Kooser (1939–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Nebraska. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2004 đến năm 2006, và được trao giải Pulitzer cho thơ…