hoanghannom.com
“Khách thăm” – Carolyn Forché
Carolyn Forché (1950–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải James Laughlin năm 1981 và giải Windham-Campbell năm 2017, và hiện là giáo sư ngành văn học Anh và giám đốc Trung tâm Lanna…