hoanghannom.com
“Người vợ ốm” – Jane Kenyon
Jane Kenyon (1947–1995) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1994. Bà kết hôn với nhà thơ Donald Hall từ năm 1972 cho đến khi qua đời. Người vợ ốm Người vợ ốm ở lại xe tr…