hoanghannom.com
“Hôn nhân khác chủng tộc” – Natasha Trethewey
Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 đến năm 2014, và hiện là giáo sư hà…