hoanghannom.com
“Bữa tiệc bạn không được mời” – Stephen Dunn
Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Bữa tiệc bạn không được mời Bạn bước vào, quần áo bạn tối màu và phù hợp một cách kỳ lạ, một vẻ ngạo mạn ở bạ…