hoanghannom.com
“Tôi muốn chỉ một chút” – Jane Hirshfield
Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Tôi muốn chỉ một chút Tôi muốn, …