hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Major Maybe” – Ann Beattie
Ann Beattie (1947–) là nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải PEN/Malamud năm 2000 và giải truyện ngắn Rea năm 2005. Truyện ngắn “Major Maybe” được đăng trên tạp chí The New Yorker (April 20, 2015 Iss…