hoanghannom.com
“Bà tôi qua đời năm bố tôi mười sáu” – Nguyễn Huy Hoàng
Bà tôi qua đời năm bố tôi mười sáu mười mấy năm trước khi tôi ra đời nên tôi chỉ biết đến bà qua một cái tên và một bức ảnh đen trắng trên bàn thờ và chỉ nhớ đến bà mỗi năm qua một ngày giỗ một lần…