hoanghannom.com
“Tiếng gọi” – Nguyễn Huy Hoàng
Sáng nay bên dưới tòa nhà tôi thấy người ta đứng quanh một người đàn ông nằm bất động mặt ông ngả về phía không có mặt trời đôi mắt ông vẫn mở tôi tiến lại gần và quỳ xuống hỏi tên ông nhưng ông kh…