hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Sự sụp đổ của Đế chế La Mã, cuộc nổi dậy của người da đỏ năm 1881, cuộc xâm lược Ba Lan của Hitler, và thế giới của những ngọn gió dữ” – Haruki Murakami
Truyện ngắn “The Fall of the Roman Empire, The 1881 Indian Uprising, Hitler’s Invasion of Poland, And The Realm of Raging Winds” được in trong Haruki Murakami, The Elephant Vanish…