hoanghannom.com
“Mùa thu” – Russell Edson
Russell Edson (1935–2014) là nhà thơ người Mỹ. Mùa thu Có một chàng trai tìm được hai chiếc lá và cầm vào nhà giơ ra bảo bố mẹ rằng cậu là một cái cây. Họ trả lời vậy thì đi ra sân và đừng mọc tron…