hoanghannom.com
Các tổng thống Mỹ và việc lạm dụng Churchill
Nguồn: Ian Buruma ,“Abusing Churchill,” Project Syndicate, 08/12/2016. Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Bức tượng bán thân bằng đồng của Winston Churchill, được trưng b…