hoanghannom.com
“Những địa điểm tưởng tượng” – Rae Armantrout
Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010. Những địa điểm tưởng tượng Đọc, chúng ta được ph…