hoanghannom.com
“Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra” – Aaron Fogel
Aaron Fogel (1947–) là nhà thơ người Mỹ và phó giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Boston. Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra: ông…