hoanghannom.com
“Đàn ông bốn mươi” – Donald Justice
Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996. Đàn ông bốn mươi Đàn ông bốn mươi …