hoanghannom.com
“Sau cơn ốm dài” – Ellen Bass
Ellen Bass (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy trong chương trình MFA tại Đại học Pacific ở Oregon. Tập thơ gần đây nhất của bà là Like a Beggar (Copper Canyon Press, 2014). Sau cơn ốm dài Vợ…