hoanghannom.com
“Tôi sẽ nói về hy vọng” – César Vallejo
César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Tôi sẽ nói về hy vọng Tôi không đau nỗi đau này như là César Vallejo. Bây giờ tôi không đau như một nghệ sĩ, như một …