hoanghannom.com
“đứa trẻ tự sát” – Charles Bukowski
Henry Charles Bukowski (1920–1994) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. đứa trẻ tự sát tôi đến nơi tệ nhất trong những quán bar hy vọng được bị giết. nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là lại say lần nữa…