hoanghannom.com
“Con chó của bạn chết” – Raymond Carver
Raymond Carver (1938–88) là nhà văn viết truyện ngắn và nhà thơ người Mỹ. Con chó của bạn chết nó bị một chiếc xe tải cán qua. bạn tìm thấy nó ở vệ đường và chôn nó. bạn thấy tội với nó. bạn thấy t…