hoanghannom.com
“Lịch sử sẽ xóa án cho ông” – Nicanor Parra
Nicanor Parra (1914–2018) là nhà thơ người Chilê. Ông được xem là một nhà thơ không chỉ quan trọng ở Chilê và Mỹ Latin, mà còn có ảnh hưởng lớn trên thế giới nói tiếng Tây Ban Nha nói chung. Ông đư…