hoanghannom.com
“Về không muốn sống” – E. M. Cioran
Emil Cioran (1911–1995) là triết gia và nhà văn người Rumani. Về không muốn sống Có những kinh nghiệm ta không thể vượt qua, mà sau những kinh nghiệm ấy ta cảm thấy chẳng còn chút ý nghĩa trong bất…