hoanghannom.com
Mỹ chống lại thế giới? Trump và trật tự toàn cầu mới
Nguồn: Francis Fukuyama, “US against the world? Trump’s America and the new global order,” Financial Times, 11/11/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Chiến thắng đầy bất ngờ …