hoanghannom.com
“Văn học hư cấu: Sự thật của những lời nói dối” – Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận này được viết năm 1984 và sau này được in thành phần I trong tiể…