hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Gideon” – ZZ Packer
ZZ Packer (Zee-zee) là nhà văn người Mỹ và phó giáo sư tại khoa sáng tác Đại học San Francisco State. Truyện ngắn “Gideon” được in lần đầu trong tập The Book of Other People, Zadie Smith ed., Londo…