hoanghannom.com
Điều gì diễn ra sau thỏa thuận hạt nhân với Iran?
Nguồn: Volker Perthes, “After the Iran Deal,” Project Syndicate, 14/07/2015. Biên dịch: Trần Thị Thu Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Sau 12 năm đàm phán dai dẳng, Iran và nhóm nước “P5 +1” (Trun…