hoanghannom.com
Đánh giá sơ bộ các ứng viên tổng thống Mỹ
Nguồn: Elizabeth Drew, “America’s Why Not Election,” Project Syndicate, 10/07/2015. Biên dịch: Lưu Bảo Nam Dung | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Những ai đang cảm thấy chiến dịch tranh cử Tổng thống M…