hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Người xin lỗi” – Milan Kundera
Đây là một đoạn trích trên tạp chí The New Yorker (May 4, 2015 Issue) từ cuốn tiểu thuyết mới nhất của Milan Kundera có nhan đề La Fête de l’Insignifiance (Tiệc tùng của vô nghĩa), xuất bản n…