hoanghannom.com
Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ?
Nguồn: Xie Tao, “Why Do People Keep Predicting China’s Collapse,” The Diplomat, 20/3/2015. Biên dịch: Lê Công Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Sức hấp dẫn của việc đưa ra các dự đoán về Trung Quốc…