hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Kino” – Haruki Murakami
Truyện ngắn này, cùng với Scheherazade, được in trong tuyển tập truyện ngắn của Haruki Murakami có nhan đề 女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà), xuất bản tại Nhật tháng 4 năm 2014. Nguyễn…