hoanghannom.com
“Về tiếng còi tàu trong đêm, hay là về hiệu quả của câu chuyện” – Murakami Haruki
Truyện ngắn của Haruki Murakami. Nguyễn Huy Hoàng dịch từ bản tiếng Anh “Concerning the Sound of a Train Whistle in the Night, or On the Efficiency of Fiction.”