hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Scheherazade” – Haruki Murakami
Truyện ngắn này được in trong tập 女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà), xuất bản tại Nhật Bản tháng 4 năm 2014. Nguyễn Huy Hoàng dịch từ bản tiếng Anh, do Ted Goossen dịch từ nguyên tác t…